❮ Tillbaka till Behandlingar

 

Tandreglering

Aligners är en ny sorts tandreglering utan skruvar och trådar. Med hjälp av avancerad 3D-teknik tillverkas istället en serie avtagbara plastskenor (alaigner) som förflyttar tänderna lite i taget. Idag har över 9 miljoner leenden runt om i världen blivit behandlade med genomskinliga aligners samtidigt som intresset och efterfrågan växer. Behandlingen upplevs som en enkel, bekväm och diskret till skillnad från konventionell fast tandställning i metall.

Behandling

Behandling med aligners föregås av en noggrann klinisk undersökning med röntgenbilder och digital 3D-skanning. Sedan tas en 3D-simulering fram som visar tändernas rörelse från början till slut. I simuleringen kan justeringar genomföras efter önskemål och möjligheter. När planeringen är klar beställs den första serien av plastskenorna. De flesta skenorna byts hemma med 1 – 2 veckors mellanrum. På detta sätt minskas antalet besök på kliniken.

Hygien

Under pågående behandling skall skenorna tas ur munnen vid måltider om inte annan information delgivits. Att skenorna är avtagbara gör det möjligt att äta och dricka som vanligt. Det är dock väldigt viktigt med god tandhygien och vi rekommenderar hygienbesök längs med hela behandlingen.

Behandlingstid

Det är framförallt graden av bettavvikelse och tändernas anatomi som avgör behandlingstiden.
Omfattande behandlingar kan pågå i ca 24 månader medan mindre justeringar endast tar någon månad. vecka.

Pris

Antalet skenor och graden av bettavvikelsen avgör kostnaden.
Hos oss utgår vi från kostnadsnivåer där den lägsta kostnaden är 35900 kr och den dyraste 55900 kr. I samband med tandreglering utförs även annan vård som puts av sneda skär, fyllningar av slitna och fakturerade tänder, porslinsfasader eller liknande som inte ingår i tandregleringen. Innan behandling ges information om detta och ett kostnadsförslag delges separat.

Är du trött på dina sneda, trångställda eller glesställda tänder? 
Boka tid för konsultation.

Nedan finns filmer med information om behandling från Invisalign.

 

Sköttsel och använding av skenor