❮ Tillbaka till Behandlingar

Familjetandvård

Familjetandvård även kallad allmäntandvård är ett samlingsuttryck för bastandvård som årlig undersökning och ett flertal behandlingarna som utförs inom tandvården. Genom årliga kontroller minskar risken för infektion i munhålan.

Allmäntandvård som vi utför är bland annat:

 • Undersökning - Översiktskontroll av munhålans hård och mjukvävnad kliniskt och via 4 st röntgenbilder (BW, BiteWing). I samband med de regelbundna underökningarna görs en riskbedömning av munhälsan och en individuell behandlingsplan fastställs.
 • Tandhygienist - Merparten av våra patienter får regelbunden stödbehandling hos tandhygienist. Detta för att undvika, tidigt upptäcka och systematiskt behandla sjukdom i munhålan som bland annat tandlossning (parodontit). Efter noggrann undersökning av tandköttfickornas status tar tandhygienisten fram en individuell behandlingsplan och går igenom egenvårdens betydelse och ger individuella hygieninstruktioner. Mekanisk infektionsbehandling utförs med syftet att avlägsna dental biofilm (plack) och tandsten. Ibland kombineras tandhygienistens behandling med kirurgisk rengörning av tandläkare. Tandhygienisten utför även estetiska behandlingar som avlägsning av missfärgningar och tandblekning. Läs mer under Tandhygienist.
 • Akuttandvård - Vi har mångårig erfarenhet av akuttandvård och strävar alltid efter att erbjuda akutbesök inom 48 timmar.
 • Kronor och broar - När större tandslitage, frakturer eller sprickor uppstår är det ofta indicerat att förse tanden eller tänderna med porslinskronor i stället för plastlagningar. Avtryck tar vi i regel med världsledande digitala 3D-skanner (3Shape) och inte med avtrycksmaterial i skedar. Idag består tandkronorna i regel endast av porslin. Tandluckor vid avsaknad av en eller flera tänder kan ersättas ibland ersättas med en bro. I vissa fall är dock ett tandimplantat en mer skonsam terapi.
 • Tanduttagning - Original är alltid bäst och vi strävar alltid efter att våra patienter skall behålla sina egna tänder livet ut. Tyvärr går det inte alltid att bevara alla tänder till följd av för stor skada eller för dålig långsiktig prognos. I dessa fall rekommenderar vi att tanden tas bort. Vi genomför tanduttagningar med och utan remiss regelbundet. Ibland krävs en operation. Vid oro ges sedering (endast vuxna). Läs mer under Implantat och kirurgi
 • Bett- och sportskenor - Tandslitage uppstår vanligen nattetid utan att vi är medvetna om det. Största riskfaktorn är stress. Parafunktion (tandpressning) drabbar alla någon gång under livet och kan ge stort lidande genom tandslitage, blottande och ilande tandhalsar, frakturer, ömmande muskler och käkleder. Tänder kan även spricka och till och med gå i nekros ("dö") av för kraftigt tryck. Hos oss får du den hjälp du behöver för att minska risken och skydda dina tänder. Vid utövande av kontaktsport som ishockey och boxning finns ofta krav på tandskydd. Vi framställer bettskenor och sportskydd efter digitala och analoga avtryck.
 • Fyllningar - Tandfärgade lagningar i komposit är den mest vanliga restaurativa behandlingen inom tandvården. Vi utför fyllningsterapi med världsledande komposit från bland annat 3MSverige (Filtek) som värmts upp i värmare från BioClear för att få fram de bästa egenskaperna. Fyllningar utförs sedan med förkonturerade kompositmatriser som bland annat sektionsmatirs Composi-Tight® 3D Fusion™. Som del i förberedningen ytbehandlas tandytan genom blästring för att uppnå bästa möjliga bindning till tandytan.
 • Rotfyllningar - Det finns många orsaker till att en tand behöver rotfyllas. Oftast är det en mix av flera yttre faktorer som tandpressning, trauman som slag, tidigare lagningar eller karies, erosion (frätskador), felaktig tandborstteknik osv. När en tand rotbehandlas rensas nerver och blodkärl ut. Därefter fylls tanden med plast (guttaperka) och förseglas därefter. Studier visar att rotfyllda tänder torkas ut och blir skörare. För att minska risken för att längsgående sprickor och frakturer rekommendera vi att kronförse den rotfyllda tanden. Vi använder den trådlösa maskinella rotfyllningssystemet X-Smart iQ WaveOne GOLD från Dentsply Sirona.
 • Del- och helproteser - I dagens samhälle blir det allt mer ovanligt med avtagbara lösningar för att ersätta förlorade tänder. Dessa används mer ofta som en temporär ersättning mellan terapier under läkningfaser i väntan på permanent behandling, som implantat eller tandstödd protetik. Vi har dock erfarenhet av hel- och delproteser av enkel och komplicerad karaktär.
 • Implantatbehandlingar - Tandimplantat har vuxit enormt och blivit en standard behandling med restriktion. Idag tack vare benbyggnadstekniker och framställning av 3D-borrguider kan implantatbehandlingar genomföras mer förutsägbart. Vi utför implantatkirurgi med världsledande titanimplantat från bland annat Straumann.
 • Visdomstandskirurgi - Det finns många tillstånd som motiverar att operera bort visdomständer. Vi informerar och rekommenderar våra patienter när det är indicerat med opereration. Enligt forskning ökar de post operativa komplikationer efter 30 års ålder. Läs mer under Implantat och kirurgi.
 • Barntandvård - Från 3 års ålder till det år man fyller 23 år är det fri tandvård. Barn bör träffa tandvården i det län som de är folkbokförda i. Till den fria tandvården räknas inte estetisk tandvård.
 • Apnéskenor - Vid sömnapnéer och snarkning rekommenderas apnéskena för att minska risken för trötthet och hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnutredning kan remitteras via husläkare och på så vis bekostas skena enligt sjukvårdstaxa. Kontakta oss så berättar vi mer.

Regelbundna undersökningar hos tandläkare och tandhygienist är grunden för god tandhälsa.

Vi på Erikssonkliniken utför alla behandlingar med målet att göra din tandvård så behaglig som möjligt. Att känna rädsla eller obehag inför ett tandläkarbesök är vanligt, det är vi väl medvetna om.

Vid nybesök sker en grundlig undersökning där vi går igenom hälsohistorik, tidigare behandlingar samt eventuella besvär. Det följs sedan av en lämplig röntgenserie och klinisk uppdatering. När all data är samlad går vi tillsammans igenom dit tandstatus och ditt tandvårdsbehov.

Boka tid för undersökning och behandling.