Priser

Du får alltid kostnadsförslag innan påbörjad behandling för att undvika oförutsedda kostnader. Vi är anslutna till försäkringskassan och kan därmed tillhandahålla tandvårdsersättning som allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt bidrag. Ersättning för tandvård erbjuds personer från 24 år och som är inskrivna i försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag

 • Från det år Du fyller 24 t.o.m det år Du fyller 29 är bidraget 600 kronor/år.
 • Från det år Du fyller 30 t.o.m det år Du fyller 64 är bidraget 300 kronor/år.
 • Från det år Du fyller 65 är bidraget 600 kronor/år.

Det går att spara bidraget till nästkommande år så att Du kan använda två bidrag under ett och samma besök. Men det är inte möjligt att ha fler än två bidrag sparade samtidigt.

Barn

Till det år Du fyller 24 räknas Du som barn och betalar därmed inte för tandvård.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet underlättar att få god vård även för personer med höga tandvårdskostnader. Skyddet består av 3 nivåer med stigande ersättning beräknat efter referenspris:

 • Upp till 3 000 kronor lämnas ej ersättning.
 • Mellan 3 000 och 15 000 kronor ges 50 % ersättning.
 • Kostnader över 15 000 kronor ges 85 % ersättning.

Ersättning lämnas ej för rent estetisk och kosmetisk tandvård.
Utöver allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd finns särskilt tandvårdsbidrag som personer med vissa sjukdomar och tillstånd kan ta del av. För mer info klicka här

Vad kostar min behandling?

Observera att flera åtgärder ofta är inkluderade i en och samma behandling. Totalkostnaden varierar beroende på enskild patients behov, behandlingens omfattning samt var man befinner sig i högkostnadsskyddet. För att få ett aktuellt kostnadsförslag krävs alltid en utredning bestående av en eller flera undersökningar. Kontakta oss för mer information.

Prisexempel

Namn Ditt belopp upp till 3000 kr Ditt belopp mellan 3000-15000 kr Ditt belopp över 15000 kr
Konsultation / second opinion Från 500 kr Från 500 kr Från 500 kr
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 kr 553 kr 243 kr
Basundersökning, utförd av tandhygienist 770 kr 440 kr 209 kr
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 595 kr 332 kr 149 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 660 kr 395 kr 210 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1170 kr 652 kr 290 kr
Tanduttagning, en tand 1625 kr 1108 kr 745 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2410 kr 1552 kr 952 kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4775 kr 3192 kr 2085 kr
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4328 kr 2828 kr 1622 kr
Akut trepanation och kavumextirpation 1330 kr 925 kr 642 kr
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 980 kr 672 kr 457 kr
Permanent tandstödd krona, en per käke 7535 kr 6035 kr 3967 kr

Invisalign Go från 34900 kr
Invisalign Go Plus från 39900 kr
Invisalign Specialist Lite 44900 kr
Invisalign Specialist Normal 49900 kr
Invisalign Specialist Komplex 54900 kr

Kontakta oss för mer ingående prisbild eller förklaring.

Betalning

 • Vi ser gärna att ni betalar med kort efter varje besök.
 • När större behandlingar skall utföras upprättas en individuell betalningsplan.
 • Uteblivet besök eller återbud till tandläkare senare än 24 timmar från helgfri vardag debiteras med 1 100 kr per timme/bokat besök.
 • Uteblivet besök eller återbud till tandhygienist senare än 24 timmar från helgfri vardag debiteras med 900 kr per timme/bokat besök.
 • Helger och helgdagar tillkommer 50 % av priset. Exempel: Behandling som kostar 1 000 kr under vardagen kostar 1 500 kr under helger och helgdagar.
 • Vi kan erbjuda räntefri delbetalning via PayZmart och Wasa Kredit, upp till 100 000 kr på 24 månader.

Wasa Kredit